Eye Level 2014 Creative Writing Contest Results

 

Grade

First

Second

Third

 

 

 

 

Kinder

Prashanth

Kayal

Pushkal

 

 

 

 

First

Sreya Tummala

Manini

Rishabh

 

 

 

 

Second

Shreya

Thandapani

Maira

Safae

 

 

 

 

Third

Varan Battu

Rakshit

 

Nico Negrete 

 

 

 

 

Fourth

Seeya Gupta

Kashish

Srihitha

 

 

 

 

Fifth

Saipritam

Rithanya

Aryak

 

 

 

 

Sixth

Kavin

Shreyas Rangan

Nischal